Hegel - volledige naam Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) - was een Duits filosoof die vooral bekend is als ontwikkelaar van het Duits idealisme dat reeds met Kant was begonnen.

Hij zag zijn eigen filosofie als de synthese van alles dat eraan voorafging. Een van zijn bekendste werken is Die Phänomenologie des Geistes uit 1807, een boek waarin hij de geschiedenis van de mensheid zoals deze zich in fasen ontvouwt beschouwt als een ontwikkeling van de 'geest'. Bekende termen die met hem in verband worden gebracht zijn these-antithese-synthese. Hij zou later veel invloed uitoefenen op het denken van Marx.