Immanuel Kant (1724-1804) was een Duits verlichtingsfilosoof die wordt beschouwd als een van de belangrijkste denkers van het moderne Europa. Zijn invloed op het westerse denken is moeilijk te overschatten. Hij was de inspiratiebron voor het Duits idealisme van de late 18e en vroege 19e eeuw, en van het kantianisme dat zich nog tijdens zijn eigen leven ontwikkelde.

Zijn werken, met name die over epistemologie, metafysica en ethiek – zoals zijn meesterwerken Kritiek van de zuivere rede en Kritiek van de praktische rede – veroorzaakten een volledige paradigmaverschuiving binnen de filosofie: Kant verzoende en combineerde de standpunten van de schijnbaar tegenstrijdige doctrines van rationalisten en empiristen.