Parmenides (van Elea) (ca. 515 v.Chr.)was een presocratische filosoof, leerling van Zeno en dus een van de eleaten zoals ook zijn leerling Xenophanes. In een fragment uit een gedicht van hem ('de Weg van de Waarheid') leren we dat hij alleen wat onveranderlijk is als werkelijk zag. Hij zou ook de eerste geweest zijn die stelde dat de aarde rond is. Zijn idee over het onveranderlijke zou later Plato's ideeënleer beïnvloeden.

Parmenides wordt beschouwd als de grondlegger van de metafysica of ontologie en heeft hiermee de hele geschiedenis van de westerse filosofie beïnvloed. Hij was eveneens de grondlegger van de filosofieschool de Eleaten, die ook Zeno van Elea en Melissus van Samos omvatte.

Parmenides voerde aan dat de begrippen 'zijn' en 'niet-zijn' zo exclusief zijn dat er niets kan worden begrepen over "niet-zijn". Met andere woorden: niets kan uit niets voortkomen. Hieruit volgt volgens hem dat elke verandering onmogelijk is, omdat verandering impliceert dat er iets is ontstaan dat voorheen niet bestond! Beweging is ook logisch onmogelijk, omdat beweging alleen kan plaatsvinden als verandering mogelijk is. De echte wereld moet dus één zijn waarin verandering en beweging alleen bestaan als illusies.