Epicurus

Epicurus is een Grieks filosoof, geboren aan het einde van het jaar 342 v.Chr. of begin 341 v.Chr. Hij stierf in 270 v.Chr. Epicurus stichtte in 306 v.Chr. het epicurisme, een van de belangrijkste filosofische scholen van de oudheid. In de natuurkunde stelt hij net als Democritus dat alles wat bestaat, samengesteld is uit ondeelbare atomen. Atomen bewegen willekeurig in een vacuüm en kunnen combinaties vormen om aggregaten van materie te maken. Ook de ziel zou - in het bijzonder volgens zijn leerling Lucretius - een van deze verzamelingen atomen zijn, en geen spirituele entiteit. In de ethiek verdedigt de Griekse filosoof het idee dat het hoogste goed het genot is, en bovenal de 'afwezigheid van pijn'. Een epicurist streefde naar ataraxie, een toestand van zielsrust, onbewogenheid en flegma.In logica of epistemologie is Epicurus van mening dat de zintuigen de bron van alle kennis zijn, waarmee hij de voorloper werd van het empirisme.

Epicurus was een zeer productieve auteur. Diogenes Laërtius, zijn biograaf en belangrijkste bron over zijn leven, citeert minstens driehonderd geschriften, maar slechts een paar fragmenten en samenvattingen, zijn brieven, zijn bewaard gebleven.
 

Maak jouw eigen website met JouwWeb